Volleyball Danmark logo

1-2-træner (Hjælpetræner)

Står du og skal hjælpe til som træner for enten et Kids- eller ungdomshold, så kom godt i gang med et 1-2-træner kursus, hvor du bliver introduceret for trænerrollen.

På hjælpetrænerkurset bliver du introduceret til trænerbegrebet, så du får styr på basis og bliver klar til at give en hånd med til kids- og ungdomstræningen.

På kurset kommer vi blandt andet ind på:

 • Trænerrollen
 • Træningsforberedelse
 • Opbygning af træning
 • Instruktion (vis-forklar-vis)
 • Aktivitetshjulet
 • Teknik

Det er bare noget af det, du har brug for som ny træner, og noget af det, som gør det sjovere og nemmere for dig at være træner.

Vi kalder det for 1-2-Træner – for sværere er det faktisk ikke at komme godt i gang som træner.

Målgruppe

Ungdomsspillere, forældre eller spillere, der skal være trænere eller assistenter for et Kids- eller ungdomshold.

Alder: Minimum 14 år (det år man fylder 14 år) og at man kender Kidsvolley/volleyball.

Varighed og pris

Kurset varer 8 timer

Kursuspris:
Kursister: 800 kr.

Klubkursus med instruktør: 6.000 kr. (for 5-24 deltagere)
Klubkursus hvor I selv afvikler: 150 kr. pr. deltager


Der skal minimum være 5 deltagere på kurset før det gennemføres.

Indhold

Kurset vil være en blanding af teoretiske oplæg fra instruktøren, gruppediskussioner, diskussioner i plenum og praktik i hallen, hvor vi arbejder med de forskellige teorier.

Følgende elementer vil være en del af kurset:

 • Trænerrollen
 • Træningsforberedelse
 • Opbygning af en træning
 • Instruktion (”Vis, forklar, vis”, feedback, kropssprog)
 • Intro til teknikkerne

Udbytte

Når du har gennemført ”1-2-Træner" har du fået:

 • en teoretisk forståelse for hvordan en træning forberedes og udføres
 • indblik i rollen som træner
 • forståelse for hvordan man kan lære spillere volleyballteknikker
 • forståelse for de indlæringsmæssige progressioner i serven, baggerslaget og fingerslaget
 • indsigt i hvordan øvelser kan ændres ved hjælp af forandring i parametre

Vil I have et kursus i jeres klub, så skriv til Mie.