Volleyball Danmark logo

I klubben

Kids Afslutning Kidsvolley3

Voksenadfærd i Kidsvolley

Der er mange voksne involveret i Kidsvolley - både trænere, holdledere, forældre mv.

For hele tiden at have det gode børnemiljø i fokus, har vi udarbejdet et par gode råd, der kort beskriver, hvordan forældre og trænere bør opføre sig til kidsvolleystævner.

Gode råd til kidsforældre

God træneradfærd til kidsvolleystævner

Vi håber, at I vil være med til at skabe gode rammer for spillerne :)