Ungdomsvolley er en fællesbetegnelse for kampe med 6 mands volley, hvor spillerne er mellem 12 og 21 år. Der spilles officielle kampe i rækkerne U14, U16, U18 og U21, og der tilbydes forskellige typer turneringer, der styres og arrangeres af de enkelte kredse i landet, dog ikke U21, der er landsdækkende og derfor hører under Volleyball Danmarks turneringer.

Hen over sæsonen tilbydes der typisk to typer turneringer, nemlig en Grandprixturnering, som har lidt forskellige regler, der er tilpasset den enkelte kreds' behov og så en kvalificerende turnering til Danmarksmesterskaberne, som er afslutningen på sæsonen. Den DM kvalificerende turnering er typisk også med til at afgøre kampen om de regionale mesterskaber.

Grandprixturneringen er for alle, og der er meget ofte lempelige regler, f.eks. er det ikke et krav at der skal være 6 spillere på et hold, ligesom der kan være piger på et drengehold. Hvis du vil vide de præcise regler og tilmelde dig turneringen, henviser vi til de enkelte kredse. Kontakter nederst på siden.

Den DM kvalificerende turnering afspejler reglerne til Danmarksmesterskaberne og dermed er det de internationale regler der gælder - det er de samme som gælder ved senior turneringskampe i hele landet. Dermed skal der være 6 spillere på banen, der kan ikke aldersdispenseres opad og alle spillere skal være af samme køn - dog undtagen i HU14 (drenge) rækken, hvor der gerne må deltage piger. Det er de enkelte kredse der arrangerer de kvalificerende turneringer og det er dermed gennem disse tilmelding skal foregå.

Aldersgrænser
U21: Alle spillere, som inden 1. januar i den aktuelle sæson, er fyldt 18, men ikke 21 år. 
U18: Alle spillere, som inden 1. januar i den aktuelle sæson, er fyldt 16, men ikke 18 år. 
U16: Alle spillere, som inden 1. januar i den aktuelle sæson, er fyldt 14, men ikke 16 år. 
U14: Alle spillere, som inden 1. januar i den aktuelle sæson, er fyldt 12, men ikke 14 år.